Exkurze na DIGI farmy

Vezměte svou třídu na moderně hospodařící farmu, která využívá prvky precizního zemědělství. Zjistěte, jak informační technologie usnadňují řízení v zemědělské praxi. Jak čidla, senzory, družicové snímky, aplikační mapy apod. přispívají k udržitelnějšímu modelu zemědělství?

V rámci vzdělávacích akcí Ministerstva zemědělství pro děti a mládež zajišťuje naše organizace exkurze napříč ČR zacílené na moderně hospodařící zemědělské podniky využívající prvky precizního zemědělství.

Exkurze jsou určené studentům středních škol zemědělského zaměření. Cílem je zlepšit vnímání zemědělství jako perspektivního oboru, který plně využívá možností moderních technologií, a zvýšit zájem o oblast zemědělství při volbě budoucího povolání.

Více o exkurzích:

Termín: duben až říjen 2023 (konkrétní termíny dle možností farmy a vybrané školy)

Rozsah: cca tříhodinová dopolední exkurze pro studenty vybrané SŠ + pedagogický doprovod  (preferujeme školy v blízkosti farmy v dojezdové vzdálenosti do 60 minut)

Počet účastníků: jedna třída/skupina v počtu cca 25 studentů

Zajištění exkurze: zástupce farmy společně s lektorem z PRO-BIO LIGY

Co s třídou zažijete:

  • Připravíme pro vás exkurzi na „digitální“ farmu, která využívá prvky tzv. precizního zemědělství
  • Srozumitelně vysvětlíme a v terénu ukážeme, jak nové technologie umožňují přesnější provádění činností na poli i v chovu zvířat
  • Přiblížíme, jak inovace přispívají k přechodu na udržitelnější systémy zemědělského hospodaření
  • Prohlédnete si zázemí farmy a zemědělskou techniku

Máte zájem s námi vyrazit?

Přihlaste se koordinátorce projektu: Andrea Hrabalová, andrea@lovime.bio, tel.: 737 852 515

 

 

Ministerstvo zemědělství ČR
Probíhající
od 01/01/2023 do 31/12/2023