Ochrana osobních údajů

Společnost PRO-BIO LIGA, pobočný spolek, (dále jen PBL) se sídlem Pernerova 288/17, 186 00 Praha-Karlín Velkoměsto, IČ 75030586, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod číslem L11910, ve smyslu právních předpisů zpracovává tyto zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře na email ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • telefon,
 • e-mail
 • informace, které uvedete v e-mailech
 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence partnerů, spolupracovníků a zájemců o naše projekty a také za účelem zajištění jejich kontaktování a informování o našich projektech, aktivitách a připravovaných akcích.
 2. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu trvání existence naší společnosti.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno PBL, osobní údaje však mohou zpracovávat pro PBL i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době PBL využívá tyto zpracovatele: Mailchimp, Google.
 4. PBL nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo:

 • požadovat po PBL informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
 • požadovat po PBL vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po PBL výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje
 • požadovat po PBL přístup k těmto údajům, jejich opravu a aktualizaci
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na PBL nebo Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů posílejte e-mailem na: info@lovime.bio nebo poštou na kontaktní adresu PBL.