Biofarma

Farma Člupy

Na ekofarmě Člupy najdete stádo šedesáti ovcí, čtyřicet koz a pět krav, které mají možnost trávit celý svůj život na pastvinách. Jejich mléko pak farmě zpracovávají tradičními metodami na nejrůznější dobroty – jogurty, kefíry, podmáslí nebo čerstvé i zrající sýry. Ve zdejších ekosadech dozrávají různé druhy ovoce, to ale není všechno – Farma Člupy je také příkladem ukázkové péče o zemědělskou krajinu. Majitelé farmy manželé Šediví vysazují na svých pozemcích ovocné stromy a původní dřeviny, odstraňují nálety a v roce 2020 zřídili na pozemcích tůň s mokřadem.  Za své aktivity zaslouženě získali zlatou medaili v programu Pestrá krajina.

Rodina Šedivých v rámci hospodaření pečuje o 20 hektarů chráněných širokolistých suchých trávníků, panonských sprašových stepních trávníků a na ně navázané vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů v přírodní památce Člupy, která patří mezi Evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000. Při troše štěstí můžete na jejich pozemcích zahlédnout vzácné druhy ptáků, jako je vlha pestrá nebo dudek chocholatý. Jak říká Kamil Šedivý, „svým hospodařením se snažíme utvářet pestrou krajinu plnou života, abychom naše pozemky předali potomkům v lepší kondici, než jsme je získali my.“

Jihomoravský kraj Vyškov
Marefy 163 685 01 Bučovice