Biofarma

Ekofarma Probio

Ekofarma Probio - ovečky

První výrobce biopotravin v Česku, firma Probio, koupil ve Velkých Hostěrádkách pozemky náležející k bývalému JZD a přetvořil je na vzkvétající ekofarmu.

Zdejší hospodáři  vnímají ekologické zemědělství nejen jako produkci potravin, ale také jako veřejnou službu. Na farmě pěstují široký sortiment nejrůznějších obilovin, počínaje špaldou přes jednozrnku, dvouzrnku, červenou pšenici nebo oves až po pohanku nebo čirok. Chovají tu také slepice, ovce a prasata. Ta mimo jiné spotřebovávají odpady ze mlýna a hnůj samozřejmě putuje na pole.

Velký důraz tu kladou na správnou péči o půdu a ochranu proti erozi – kromě hnoje hospodářských zvířat hraje na zdejších pozemcích důležitou roli také zelené hnojení. To zde vysévají v druhově pestré směsi o 10 i více druzích rostlin (např. bér, čirok, hořčice, hrách, lnička, lupina, oves, peluška, pohanka, ředkev olejná, sléz, svazenka, vikev, žito a různé druhy jetelovin). Díky tomu na zdejších polích stále něco roste a kvete a vyživuje půdu: ve směsích jsou zastoupeny druhy, které nejlépe prospívají v létě, jiné na podzim, některé fixují dusík, jiné ho vážou do svých pletiv aby se nevyplavil… Na farmě vysazují také stovky nových stromů a keřů.

Ve Velkých Hostěrádkách je zdravá půda a péče o zvířata na prvním místě – a o tom se přesvědčí i děti, které sem dorazí na exkurzi. Kromě prohlídky farmy a povídání o ekologickém zemědělství jsou na programu také jednoduché zemědělské práce, které si děti mohou vyzkoušet. Seznámí se také s aktivitami přidružených organizací, sociálního podniku JASAN a vzdělávací Veselé biofarmy, u níž postupně vzniká Selská biozahrada.

Jihomoravský kraj Břeclav
Velké Hostěrádky 224 Velké Hostěrádky 691 74